En ny verden fremstår!
Ja det er jo noget menneskeheden ofte har drømt om, det at få lov til at starte på en frisk, det er jo noget der gælder på mange niveauer. F.eks. skattesystemet i New Zealand, i 1980'erne fyrede man de fleste offentligt ansatte, de skulle ud og lave "Nationnalproduktion", men lavede et helt nyt skattesytem, med det resultat at New Zealand kom på fode igen, og en typisk skatteprocent på 66% faldt til 33%. Hvad med den smuldrende familieordning i samfundet i dag? Hvad med sygehusvæsenet, tanlægeordningen (eller mangel på samme)? Eller ordnede forhold for skoler og ældreplejen? ...og og...

I fortiden greb Gud jo ind, og fjernede en gennemkorrupt verden, så kun Noa og hans familie overlevede, der vil nok ske noget i samme retning på et tidspunkt.
I bibelen står der(2 Peter 3:5-7)

"5)I overensstemmelse med deres eget ønske undgår dette nemlig deres opmærksomhed, at der fra gammel tid var himle til samt en jord der var fremstået kompakt af vand og midt i vand ved Guds ord; 6)og ved disse [vande] led den daværende verden undergang da den blev oversvømmet af vand. 7)Men ved det samme ord er de himle og den jord som er nu, gemt til ild og bevaret til de ugudelige menneskers doms og undergangs dag."

Sådanne samfundsomlægninger er sket mange gange igennem historien, mange af dem er beskrevet i netop Bibelen, den mest pålidelige historiebog der findes. Man har f.eks. brugt Bibelens landskabsbeskrivelser til at genfinde kong Salomons miner. Der er god overensstemmelser mellem Bibelens tidsregning og vores, den stemmer også overens med den del af videnskaben der kan bevises (ikke nødvendigvis den teoretiske).
Hvad hygger jeg mig så med!
Da jeg har erfaring med EDB og WEB (Hjemmesider) siden 1985, hjælper jeg familie og venner med netop deres tilstedeværelse på nettet. Jeg laver helst siderne i ren HTML-code, gerne krydret med nødvendige Java-scripts for god funktionalitet.
Find ud at lidt mere her
Privatliv
Lidt info om mig, mit liv, mit arbejde. Hvor jeg har været i verden og hvornår.
Arbejdsliv
Om hvor heldig jeg har været med mine arbejdspladser, og en masse spændende billeder fra min Maersk-tid.
Teokrati
Lidt til nysgerrigheden om hvad min tro betyder. Jeg mener at den nye verden snart kommer.
WEB-design
Jeg har haft gang i mange slags hjemmesider, er det de "store corporate" hjemmeside, de mere beskedne, så har jeg været i prøvet det.
I dag er det på frivillig basis for familie og venner.